Rockbulten levererar grus i Norrtälje

GDPR

Dina person­uppgifter behandlas i enlighet med dataskydds­förordningen 2016/679 (EU) (”GDPR”).

Behandlingen av dina person­uppgifter sker alltid för vissa specifika syften och med en rättslig grund som stöd för behandlingen. Vi kommer bara att behålla dina person­uppgifter så länge som krävs för att uppfylla syftet med behandlingen av dem och för att uppfylla gällande lagkrav, inklusive under en tid om minst 7 år för behandling som avser räkenskaps­information enligt bokförings­lagen eller skatte­lagstiftningen.

Se mer